Sok jul 21

deltagerne opfordres til at være testede før

Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af maden og den skal være foretaget på listen i klubben eller til formanden senest mandag d. 1. novembe