Denne  fane er oprettet så der kan laves orienteringer, der normalt ville finde sted i forbindelse med fællesspisningen om mandagen efter roturen:

 8. december fra Jette Bendix:

 Tak for blomsterne fra Børge Wilhelmsen

 d.25. januar fra Jørgen Carlsen:

 jeg vil lige berette, at jeg i fredags den 22. januar deltog i Finn Jespersens Bisættelse, som foregik i Kirkegårdskapellet. Da der pga. coronaen var begrænset deltagelse, fik vi fra SOK kun tildelt èn plads.

Til orientering kan vi også lige meddele, at Børge Vilhelmsen blev bisat onsdag den 6. jan. i Dalum Kirke, hvor jeg mener vi var en 7 - 8 fra SOK, som deltog.

SOK har selvfølgelig ved begge bisættelser sendt blomster.

d. 1. februar fra Finn Reifling: 

Jeg talte med næstformand Anders Søndergaard for en uge siden, og han oplyste, at bestyrelsen ønsker den løsning med bøjlebroen, at vi rykker den lave bro et stykke ud og sætter, bøjlen op på siden ind mod land.
Der kommer jo nok nog
et mere officielt hen ad vejen, og vi kan jo heller ikke arbejde, når vi ikke har adgang til værkstedet.

Dette blot til orientering.

 3. februar fra Lotte Mulvad:

 Har du lyst til at være på rengøringsholdet, som tager sig af damernes omklædningsrum?

Jeg stopper nemlig, og Annette og Tove skal derfor have en ny 3.-kvinde på holdet.

Som rengører betaler du kun ½ kontingent til klubben, så på den led får du ca. 750 kr. for at gøre rent ca. hver 3. uge.

Kontakt Finn Reifling, hvis du vil være med.

Jeg holder, fordi jeg ofte tager en affaldstur omkring klubben efter roning, og så er det for meget også at skulle gøre rent.

 

d. 9. februar fra Jørgen Carlsen: 

Tak fra Finn Jespersens bisættelse.

 

Hjertelig tak for hjertelig opmærksomhed og de smukke blomster ved Finn’s bisættelse. 

 

På familiens vegne 

Kim, Jon, Mads og Onkel Henning

 

d. 9. februar fra Erik Andersen: 

Broen ved åen tirsdag formiddag. Ingen hindring for isætning af kajakken.  

 

Roede i lørdags til kort før Åsumbroen hvor et træ lå på tværs. 

Er der nogen der ved om træet er fjernet? 

 svar) blev fjernet  i lørdags!