Denne  fane er oprettet så der kan laves orienteringer, der normalt finder sted i forbindelse med fællesspisningen om mandagen efter roturen:

 tirsdag d. 31. maj 2022 fra bestyrelsen:

mandagsroningen mandag d. 6. juni  (2. pinsedag)  ændres til:

tirsdag d. 7. juni.

 

Søndag d. 3. april 2022 kl 10-12 fra Lotte Mulvad

Affaldsindsamling /se nærmere  her på hjemmesiden!

 

15. februar2022 fra bestyrelsen:

 

Kageordningen genoptages fra d. 28/2 og der er opslået en ny kalender i klubben.Dette bekendtgøres på mandagsnyt på vores hjemmeside,  samt orienteres ved spisningen mandag.

                Fællesspisningen er allerede genoptaget dog foreløbig uden sang.
                 Denne forventes genoptaget medio marts
                  Der er indkøbt hvidvin, som kan nydes i stedet for snaps til                                                     mandagsspisningen og der er også købt chokolader til brug indtil                                              kagegivningen genoptages!

 

 

4. januar 2022:

 Hanne Holm ikke har vist sig i OK i længere tid, og da vi har erfaret, at hun er syg, har SOK givet hende en buket blomster.

29. december fra SOK:

Bestyrelsen for SOK opfordrer til at fællesspisningen og kagegivningen om mandagen på grund af coronaen indstilles indtil videre

12. november fra Marcel:

Tak for opmærksomheden

8.november fra bestyrelsen:

vi senderen hilsen til Marcel, med ønsket om god bedring og snarligt gensyn i klubben

4.oktober: fra Merethe:

tak for opmærksomheden til Erik og mig.

 

d. 29. september fra bestyrelsen:

 Vi har købt noget chokolade til Erik og en buket til Merethe, og  afleveret det til Merethe.

 

d. 21.august i f.m. arbejdsdagen: 

 Opfølgning på aktiviteten for at få etableret en bøjle  for at lette udstigning af kajakken, den er nu udført

 

14.juni bestyrelsen:

Foreningen har sørget for bårebuketter til henholdsvis Jørgen Aagaard og Bent Nielsens bisættelse / begravelse

2. april Johannes Simonsen

Fællesroningen mandag er grundet helligdag skubbet til tirsdag d. 6. april

 

d. 27. marts Mette Mule 

Affaldsindsamling på Stige ø – til vands og til lands.Søndag d. 18. april 2021 kl. 10 – 12 

Brug et par timer til gavn for miljøet og til glæde for dig selv. 

Til vands foregår indsamlingen fra kajakker / klubbens kano og man mødes kl 10 i kajakklubben.
Her samles der affald fra vandsiden, hvor man kan komme til det. Klubben har affaldstænger, sække
mm. Denne del af indsamlingen er et klubarrangement for kajakklubbens medlemmer / folk med
forbindelse til klubben. Der er tilmelding via begivenhed på klubbens Facebook-side eller op på
opslaget ved hoveddøren i klubben. Tovholder Pernille Lassen 

Til lands foregår indsamlingen med mødested ved Rødhusene / slæbestedet. Her får deltagerne
sække, handsker og låner affaldstænger og så går man ud og samler affald i terrænet, dvs. i
bakkerne, ude på spidsen af Stige ø, langs vejen eller med forsigtighed på skråningerne ned til
kanalen. Denne del af indsamlingen bliver annonceret på www.affalds indsamlingen.dk og er for alle
interesserede i Odense og der er ingen tilmelding. Tovholder Lotte Mulvad

 Vi håber mange har lyst til at være med - til vands eller til lands

Pernille Lassen og Lotte Mulvad. 

d.1. marts Inge Simonsen

Er der nogen, der er kommet til at tage mine roluffer med hjem fra de udendørs bænke i dag?

dette er løst d.2/3

 

d. 9. februar fra Erik Andersen:  

Broen ved åen tirsdag formiddag. Ingen hindring for isætning af kajakken.  

Roede i lørdags til kort før Åsumbroen hvor et træ lå på tværs. 

Er der nogen der ved om træet er fjernet?  

 svar) blev fjernet  i lørdags!

 

d. 9. februar fra Jørgen Carlsen: 

Tak fra Finn Jespersens bisættelse. 

Hjertelig tak for hjertelig opmærksomhed og de smukke blomster ved Finn’s bisættelse.  

På familiens vegne 

Kim, Jon, Mads og Onkel Henning

 

3. februar fra Lotte Mulvad:

 Har du lyst til at være på rengøringsholdet, som tager sig af damernes omklædningsrum?

Jeg stopper nemlig, og Annette og Tove skal derfor have en ny 3.-kvinde på holdet.

Som rengører betaler du kun ½ kontingent til klubben, så på den led får du ca. 750 kr. for at gøre rent ca. hver 3. uge.

Kontakt Finn Reifling, hvis du vil være med.

Jeg holder, fordi jeg ofte tager en affaldstur omkring klubben efter roning, og så er det for meget også at skulle gøre rent.

 

d. 1. februar fra Finn Reifling: 

Jeg talte med næstformand Anders Søndergaard for en uge siden, og han oplyste, at bestyrelsen ønsker den løsning med bøjlebroen, at vi rykker den lave bro et stykke ud og sætter, bøjlen op på siden ind mod land.
Der kommer jo nok nog
et mere officielt hen ad vejen, og vi kan jo heller ikke arbejde, når vi ikke har adgang til værkstedet.

Dette blot til orientering.

 

d.25. januar fra Jørgen Carlsen:

 jeg vil lige berette, at jeg i fredags den 22. januar deltog i Finn Jespersens Bisættelse, som foregik i Kirkegårdskapellet. Da der pga. coronaen var begrænset deltagelse, fik vi fra SOK kun tildelt èn plads.

Til orientering kan vi også lige meddele, at Børge Vilhelmsen blev bisat onsdag den 6. jan. i Dalum Kirke, hvor jeg mener vi var en 7 - 8 fra SOK, som deltog.

SOK har selvfølgelig ved begge bisættelser sendt blomster.

 

d. 8. december fra Jette Bendix:

 Tak for blomsterne fra Børge Wilhelmsen