referat fra bestyrelsesmødet mandag d.5 okt 2020

referat fra bestyrelsesmødet 31. aug

referat fra bestyrelsesmødet 3. feb.

referat fra bestyrelsesmødet 6. januar

referat fra bestyrelsesmødet11. november

referat fra bestyrelsesmødet 9.sept 2019

referat fra bestyrelsesmødet18. marts 2019

referat fra bestyrelsesmødet 21. januar

referat fra bestyrelsesmødet 17. september

referat 29. sept.2016

bestyrelsesmøde d. 16. januar 2017

  • Regnskabet viser et overskud for 2016 på 460,75 kr.
  • generalforsamlingens arbejdsopgaver blev uddelegeret
  • Mette Mule har skrevet sig op til brød d. 20/2, så gemmer vi til en anden gang.
  • forslag fra Finn Reifling om en rotur m/ overnatning til Vigelsø, arbejdes der videre med , der ønskes nedsat en arbejdsgrp. til planlægning af denne tur.
  • Øvrige ture aftales efter generalforsamlingen.

 

ref. Johannes

bestyrelsesmøde d. 29/5 2017

  • 26/6 mandagsroning til Vigelsø med medbragt frokost og retur til grill ved klubhuset - alle medbringer selv kød og drikkevarer,SOK giver salat, Finn og Ole leder turen, Karen Skov tager sig af det praktiske vedr. arr.

  • aftaler vedr. Tønderturen: Arne indkøber øl og vand til de tørstige v/ Rudbøl sø.

  • da Finn ikke kan deltage i år, så sker nøgleoverdragelsen til Arne, evt. fredag eftermiddag v/ roklubben

  

ref. Johannes

 

referat august og november 2017

bestyrelsesmøde 19 feb. 2018

bestyrelsesmøde 12. marts 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 7. maj